و زخم‌های من همه ازعشق است- Acrylic Color and Gold Leaf on leather-HandPainted

و زخم‌های من همه ازعشق است
از عشق، عشق، عشق
من این جزیرهٔ سرگردان را
از انقلاب اقیانوس
و انفجار کوه گذر داده‌ام
و تکه‌تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود
که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد

  • Handpainted.
  • Acrylic Color and Gold Leaf on leather.
  • Framed.
  • Dimension: 31 inches by 31 inches.
  • Poem: و زخم‌های من همه ازعشق است.
  • Poet: Forough Farokhzad.
  • Forough Farrokhzad (Persian: فروغ فرخزاد; 29 December 1934 – 13 February 1967) was an influential Iranian poet and film director. She was a controversial modernist poet and an iconoclast, writing from a female point of view.

$450.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “و زخم‌های من همه ازعشق است- Acrylic Color and Gold Leaf on leather-HandPainted”

Your email address will not be published. Required fields are marked *